Opt-out, opt-in, dubbel opt-in – vad menar vi?

april 30, 2015 - 

Många är de uttryck som används inom e-postmarknadsföring.
I ärlighetens namn klarar du dig fint utan många av dem.
Det finns dock vissa begrepp som är bra att känna till när det gäller att bygga sitt adressregister och ta hand om det.

För att reda ut vad som är vad, vad vi rekommenderar och hur du går tillväga har jag skrivit ihop en kortfattad text om varje begrepp.

Opt-out
I e-postmarknadsföringens gryning var detta det mest utbredda sätt att samla in sina kontakter. Det kallas ofta för tredjepartsinsamling.
Via tävlingar, kundundersökningar eller beställningar finns en förbockad ruta ”Ja, skicka gärna nyhetsbrev!” – personen läggs till i en adresslista och utskicken börjar komma.

Det problematiska här är att mottagaren ofta inte alls är inställd på eller införstådd i att de blir prenumeranter och ännu mindre i vilken typ av information och erbjudanden som kommer att skickas ut.

Risken för dig som avsändare är att mottagaren känner sig lurad. De kommer inte att läsa dina utskick = du slösar dina pengar och vill det sig värre klassar de dina utskick som skräppost eller anmäler dig på olika svartlistor och din framkomlighet försämras markant.

Opt-in/Single opt-in
Mottagaren måste själv välja att bli prenumerant via ett anmälningsformulär där de fyller i sina uppgifter i det enda syftet att bli prenumeranter.

Problemet är att det är öppet för vem som helst att skriva in andra personers kontaktuppgifter och således är det inte individen själv som bestämmer om de vill bli prenumeranter eller ej.

Bekräftad/Confirmed opt-in
Det skiljer sig från ”vanlig” opt-in på så sätt att den nya prenumeranten med automation får ett välkomstutskick om att de blivit prenumeranter och med en tydlig länk att de kan avregistrera sig om de själva inte valt att bli prenumeranter.

Så långt är det en mycket bättre metod än utan bekräftelsen. Det man får fråga sig är om en person som inte valt att bli prenumerant litar på ett sådant mail och en sådan länk? Kan de rent av misstänka att länken för avregistrering egentligen är det motsatta?

Dubbel/Double opt-in
För att helt slippa att du ska bli prenumerant utan egen vilja eller medgivande finns dubbel opt-in.

När din e-postadress anmäls via ett formulär går automatiskt ett mail ut till samma e-postadress där du som mottagare aktivt måste klicka på en länk för att godkänna att bli prenumerant.

Klickar du inte på länken läggs du heller till i listan och får inga utskick.

Med dubbel opt-in kan du säkerställa ett intresse från start. De som aktivt valt att bli prenumeranter kommer vara betydligt mer villiga att läsa vad du har att säga.
De tveksamheter vissa känner inför dubbel opt-in är om intressenter inte klickar på aktiveringslänken och på så sätt gås om intet.

Se till att tydliggöra processen redan när de fyller i prenumerationsformuläret så kommer intressenten självmant att kika i sin inkorg efter godkännande-länken. Förklara gärna kortfattat nyttan med godkännande-länken.

Dessutom – du vill att din lista ska bestå av intresserade mottagare, om de avstår från att klicka på en godkännande-länk är risken mycket hög att de heller inte skulle ha öppnat dina utskick eller agerat på dina budskap.

Gmail väljer automatisk bildvisning som standard

december 17, 2013 - 

Nyligen fick vi nyheten till oss att Google väljer automatisk bildvisning som standard i sin mailklient Gmail.

Gmail visar bilder som standard

Gmail visar bilder som standard

Googles meddelar att anledningen till detta är att det nu är säkrare att läsa in bilder i Gmail.

I Gmails supporttext skriver de vidare:

Alla bilder i Gmail skickas via Googles bildproxyservrar och omkodas innan de skickas. Det skyddar dig på flera sätt:

Avsändaren kan inte utnyttja inläsningen av bilder för att utläsa sådant som din IP-adress eller plats.
Avsändaren kan inte spara eller läsa cookies i din webbläsare.
Bilderna genomsöks efter virus och skadlig programvara.

[...]Om en avsändare eller ett meddelande betraktas som misstänkt visas inga bilder utan att du godkänner det först.

>> Mer information hittar du i Gmails Hjälpcenter.

Med andra ord kan vi slippa länken ”Visa bilder” i sina mail utan layouten visas så som den är tänkt redan från start.
(Självklart kan varje användare av Gmail själv ändra som sina inställningar så att bildvisning sköts helt manuellt vid varje nytt inkommande mail alt. för vissa utvalda mottagare.)

I förläningen innebär detta att vi som skickar nyhetsbrev kan mer och mer förlita oss på den siffra statistiken visar som lästa utskick. En siffra som står helt i relation till om mottagaren valt att visa bilderna eller inte.

Nyheten beräknas snart även nå IOS och Android.

Informationen är hämtad från: Official Gmail Blog

Kommunicera enklare internt

oktober 15, 2010 - 

En vanlig association gällande e-postmarknadsföring är att skicka ut nyhetsbrev och erbjudanden till befintliga kunder eller andra prenumeranter. Detta är också vad merparten använder program som MailEasy för. Vi vill dock slå ett extra slag också för den interna kommunikationen.

Oavsett om man har ett litet, mellanstort eller större företag är det viktigt att som medarbetare hänga med på vad som händer och planeras. Fysiska möten i alla ära men de är ofta svåra att få till och kan, av egen erfarenhet, också ha en tendens att dra ut på tiden. Tipset från oss är därför att åtminstone varva med information via e-post.

Det kan handla om ett veckobrev som tar upp höjdpunkterna under de gångna arbetsveckan. VD:n får möjlighet att gå ut med snabb och direkt information till alla medarbetare liksom likväl inbjudan till årets julbord. Varför inte inbjudan till just ett större avstämningsmöte med möjligheten att anmäla sin närvaro.

Alltså, utnyttja vårt verktyg för enklare och smidigare kommunikation också inom företagets väggar.

/MailEasy

Effektiva utskick med e-post

september 24, 2010 - 

Nyhetsbrev via e-post har ett övertag när det kommer till feedback på utskickets effektivitet. Hur många har läst? Vilka är intresserade och vilka är det inte? Vad är de intresserade av?

Alla dessa svar bäddar för effektiv återkoppling och vidare, mer skräddarsydd, marknadsföring. Samtidigt slipper ni predika för döva öron, det vill säga att de som inte är intresserade slipper irriteras av återkommande pockande.

Jämför exempelvis med traditionell direktreklam. Ni beställer ett antal ex utskick av ert skapade original och skickar ut. Där slutar också kedjan av uppföljning. Självklart kommer en del att komma till er på egen hand, vissa kommer kanske också att höra av sig och be er att inte skicka ut vidare nyheter och erbjudanden. På så sätt får ni återkoppling på mottagarens villkor – om ni inte bestämmer er för att ringa upp/fysiskt besöka varje mottagare. Då tappar ni dock idén med den ursprungliga direktreklamen.

Vad har då e-postmarknadsföring att erbjuda? Med e-postmarknadsföring skickar ni ut nyheter och erbjudanden till mottagarna i adressregistren. Det är dock då allting börjar, inte slutar. Det är först efter ett utskick ni kan utnyttja feedbacken i form av visuellt presenterad statistik.

Ni finner tydliga svar på:
Vilka har läst mitt brev, när och hur många gånger?
Vilka har klickat sig in på respektive länk, när och hur många gånger?
Vilka har avanmält sig från mitt utskick?
Vilka mottagare nådde jag inte fram till och varför nådde jag inte fram till dem?

Tjusningen med ett verktyg som MailEasy är inte bara att dessa data presenteras utan också att ni har möjligheten att göra konkreta vidareutskick på grund av dem. Avanmälda får aldrig era utskick igen, specifika adresslistor kan skapas utifrån visat intresse med hjälp av så lite som ett knapptryck.

Åter till jämförelsen med traditionell direktreklam. Idag har var och varannan dörr en ”Ingen reklam, tack!”-skylt ovanför inkastet. Detta ska garantera (inget är dock 100%-igt) att de inte få oönskad reklam. Problemet är dock att ringer inte mottagaren själv och klagar på oönskad reklam från ett visst företag kommer erbjudandena att fortsätta komma. Utan en skylt kommer all sorts reklam in genom dörren varje dag och med en skylt får man ingen reklam alls.

Skickar ni istället ut via ett verktyg som MailEasy har ni inte bara en garanti för att mottagare som inte önskar fler utskick blir nöjda, ni slipper också lägga pengar på framtida utskick till fel målgrupp. I och med att mottagaren avanmäls kan ni istället fylla på med mottagare ni vet vill ha utskicket och slipper på så sätt skicka ut till onödiga adresser.

Sist men inte minst är e-postutskick också miljövänliga, någonting som all den pappersreklam som slängs i soptunnan varje dag absolut inte är.

Låter nyhetsbrev via e-post intressant? Besök vår hemsida för mer information.

Ha nu en trevlig helg!

/MailEasy

Guiden till väl utformade nyhetsbrev – del 3/3

juni 11, 2010 - 

När det kommer till den visuella delen av er brevmall listas nedan ett par rekommendationer att ha i åtanke liksom ett antal riktlinjer som bör följas.

Tänk enkelt
Ett nyhetsbrev är och fungerar inte som en webbplats, alltså bör inte heller designen se likadan ut. Anledningen är dels att ett nyhetsbrev bör vara kort och koncist, det ska först och främst göra mottagaren intresserad och leda vidare, då kan också värdefull statistik erhållas. Dessutom finns det, i tidigare inlägg omnämnda, tekniska begränsningar vad gäller inläsningen av e-post i diverse klienter (fasta likväl som webbaserade). De fungerar inte på samma sätt som en webbläsare för en webbsida.

Undvik helst detta
Kort sagt finns det vissa designgrepp som bör undvikas när det kommer till nyhetsbrev. Vi har gått igenom ett par av den redan, men vi tar det igen.

  • Bakgrundsbilder (Bilden läses inte in och lämnar ett vitt fält som inte kan påverkas.)
  • Rörlig media (Flash-filer eller GIF-animationer är inte att rekommendera eftersom de inte läsas in och också kan försvåra framkomligheten.)
  • Formulär (De innehåller oftast PHP-kod för att hämta eller skicka information mellan databaser, vilket inte godkänns av e-postklienter.)
  • Bredd över 660 pixlar (Det blir problem för mottagare att se hela brevet utan att scrolla i sidled om brevet är för brett.)
  • Grafik som bygger på höjden av brevets ytterkanter. (Dessa ger en låst höjd som inte kan upprepas dynamiskt efter brevets längd. Detta på grund av begränsat HTML-stöd i flertalet e-postklienter.) Undantagsfallet för detta är enfärgade ramar som fungerar utan problem. Ramar så som skuggeffekter och andra grafiska element är alltså inte att rekommendera.
  • Överlappande grafiska objekt (Att lägga olika objekt på varandra för att skapa djup). Denna effekt kan endast åstadkommas genom att layouten gjorts utanför MailEasy och läggs in som en låst bild.

Runda hörn
Det är vanligt att önska rundade hörn i sin layout. Detta för att få en mindre stel och kantig känsla. Då e-postklienter inte godkänner rundning av hörn genom CSS, vilket fungerar på webbsidor, kommer en förklaring om hur ni kan gå tillväga nedan:

Det behövs två till tre vertikala rader (celler) i en tabell. Se bilden nedan samt beskrivande text under.

I den övre raden läggs toppbilden som har rundade överkanter. Bilden är skapad i ett bildredigeringsprogram där denna effekt lagts till. Den läggs alltså in i MailEasy som en färdig bild.

Den mellersta raden är en tom cell med aktuell bakgrundsfärg, vilket görs inne i MailEasy (det vill säga genom HTML). Där ställer ni in de cellegenskaper innehållet ska ha. Det kan gälla text likväl som en bild (logotyp eller liknande).

En nedre, tredje rad behövs om ni även önskar en rundad nederkant. Det kräver en en färdig bild där nederkanterna är rundade.

Detta kan antingen användas för en separat kolumn i brevet för särskilda nyheter eller för hela nyhetsbrevets topp och botten.

Sammanfattning
Väl utformade layouter för e-postutskick ska inte ha objekt som låser höjden på brevet. Det som fungerar är enfärgade kantlinjer som ger en dynamisk layout – den kan ökas eller minskas i höjd beroende på innehåll. Använd ej heller bakgrundsbilder som utgångspunkt för layouten. Att använda sig av rundade hörn och kantlinjer är ej heller att rekommendera eftersom rundade hörn inte kan skapas genom CSS för e-postutskick utan måste läggas in via färdiga bilder i topp och botten. Undvik att arbeta med CSS för stilmallar och positionering, gå tillbaka till att styra stilen med HTML.

Det vi gått igenom ovan är riktlinjer och rekommendationer. De kanske inte passar in perfekt på den layout ni funderar på för ert nyhetsbrev. Ni är alltid välkomna att kontakta vår support för råd och tips gällande er layout, hur den kan anpassas och utvecklas för olika e-postklienter.

Stort lycka till!
/MailEasy

Detta är sista delen av tre om hur ni skapar brevmallar för e-postutskick.

Guiden till väl utformade nyhetsbrev – del 2/3

juni 11, 2010 - 

Om vårt förra inlägg handlade om utformningens DO’s är detta tillägnad DONT’s. Sådant ni bör undvika att få in i era nyhetsbrevsmallar.

Undvik helst detta
Ni bör inte lägga in bakgrundsbilder i era mallar. Detta eftersom de flesta e-postklienter, exempelvis Gmail, inte läser in dessa utan lämnar bakgrunden vit och tom. Läggs en bakgrundsbild in som bakgrund går det heller inte att ange en bakgrundsfärg bakom denna bild som ersättning om bakgrundsbilden inte läses in, bakgrunden blir helt vit. Måste ni ändå använda bakgrundsbilder undvik då att skriva vit text ovanpå eftersom denna då blir osynlig gentemot den vita bakgrunden om bakgrundsbilden inte läses in vid utskick.

Att använda sig av bilder/fotografier anpassade för tryck vid e-postutskick ökar endast storleken på utskicket och därmed också risken att klassas som skräppost av olika filter. Hur ni anpassar bilder för webben kan ni läsa mer om i ett separat blogginlägg här.

Är er design skapad utanför MailEasy och läggs in som en färdig bild rekommenderar vi er att dela upp bilden i flera mindre delar och lägga in. Det är dock ingen optimal utformning för e-postutskick och risken för framkomlighetsproblem kan öka. Optimalt för HTML-utskick är alltså att blanda text med mindre bilder i en tabellstruktur. Sådana utskick anses mer seriösa av spamfilter.

”Osynliga bråkmakare”
Formaterad text

Lägger ni in text från en extern källa så som Microsoft Word är det extremt viktigt att se till att denna text är oformaterad när den läggs in i er mall. Det enkla och säkra sättet att säkerställa detta är att mellanlanda (klistra in och klippa ut) i programmet ”Anteckningar” (på PC) eller ”Textredigeraren” (på Mac). Programmet tar bort samtliga formateringar och på så sätt får texten i mallen endast de formateringar ni ställt in i cellernas formateringar. Glöms detta bort kan brevet smittas ner av de formateringar texten hade i Microsoft Word och utskickets utseende kan variera mellan e-postklienter. Det är också viktigt att känna till att sådana formateringar inte försvinner automatiskt när den formaterade texten raderas utan ligger inne i brevets källkod och måste rensas ut manuellt. Sådant arbete kan vår support hjälpa med om olyckan varit framme.

UTF-8
Detta är en teckenkodning som ofta används på webbsidor. Den stödjer inte ÅÄÖ eller andra specialtecken som då måste ersättas med ”HTML Entity Names” så som Ä istället för Ä, exempelvis. Denna teckenkodning följer dock med texten in i nyhetsbrevet och kan medföra att ÅÄÖ försvinner vid utskick. Det som då måste göras är att ersätta UTF-8 med ISO-8859-1. Behöver ni hjälp med detta kan ni höra av er till vår support. Ni undviker dock detta genom att se till att texten är oformaterad när den läggs in i MailEasy, på samma sätt som under ”Formaterad text” ovan.

Skype
Vi rekommenderar att ni loggar ut från/stänger av programmet Skype när ni är inne och arbetar i MailEasy. Detta på grund av att Skype lägger in injektioner av kod i brevens källkod (likt ett virus) vilket kan påverka brevens utseende men framför allt framkomligheten.

I nästa inlägg tar vi upp riktlinjer för en brevmalls visuella form.

Guiden till väl utformade nyhetsbrev – del 1/3

juni 11, 2010 - 

Som ny kund hos MailEasy ingår ofta en mall för brevutskick vilken vår designavdelning skapar utifrån grafisk profil och testar innan den levereras.

I de fall våra kunder på egen hand eller med hjälp av en reklambyrå utformar egna mallar finns det en rad punkter att gå igenom och fundera på.

Att skapa en mall optimerad för e-post och så många klienter som möjligt kräver kunskap och förståelse för mediet. Dessutom handlar det som med all visuell kommunikation om att få fram sitt budskap och varumärke.

Vi går nedan igenom dels de tekniska aspekter som påverkar skapandet av en brevmall men också vissa riktlinjer gällande den visuella formen.

Källkod
Ber ni en reklambyrå eller annan webbprogrammeringskunnig person skapa er mall är det inte ovanligt att de skapar den utanför MailEasy, i någon slags program för webbpublicering (exempelvis Adobe Dreamweaver). Det är då viktigt att påpeka att ett e-postutskick varken fungerar eller beter sig på samma sätt som en webbsida. Ni får tänka er ett antal år tillbaka i utvecklingen där HTML styrde även det som gemene man idag använder CSS för.

Vissa förespråkar inline CSS (det vill säga att CSS-kod skrivs in i head-taggen som ett style-attribut istället för att länkas till i ett separat dokument). Det fungerar i viss utsträckning men kräver dock en del testande gentemot olika e-postklienter för att garantera att nyhetsbrevets layout bibehålls vid utskick. Istället förespråkar vi i dagsläget att i så stor utsträckning som möjligt hålla sig till att styra också stilen på innehållet genom HTML.

MailEasy är byggt för att icke HTML- och CSS-kunniga på ett enkelt sätt ska kunna skapa e-postoptimerade brevmallar genom vårt CMS-system. Tvärtom mot vad riktlinjer för webbdesign menar ska e-postutskick fortfarande byggas upp av tabellstrukturer och celler som sedan ges specifika egenskaper för innehållet.

Bredd och höjd
Tänk på att inte göra er brevmall för bred. Vi rekommenderar en bredd på 600-660 pixlar. Detta beror på att e-postklienter som visar en förhandsgranskning av brevet (exempelvis Microsoft Outlook) ska kunna visa hela brevet utan att mottagaren ska behöva scrolla i sidled. Gällande höjd är det en fördel att ange att höjden justeras efter innehållet. Det vill säga att brevets höjd anpassas efter om innehåll läggs till eller tas bort mellan utskicken.
Formatera tabeller och celler korrekt
Arbetar ni med tabellstrukturer i er mall måste samtliga tabeller och celler formateras via tabell- och cellegenskaper för att marginaler, teckenformatering och bakgrundsfärger med mera ska visas korrekt vid utskick. Mer om detta i vår övergripande manual för MailEasy som finns att ladda ner under ”Kundservice” på vår hemsida.
GLÖM INTE
Glöm inte att lägga in en tydlig länk för avanmälning. Avanmälningslänken är viktig, dels för att den minskar risken att klassas som spam och dels för att det förhindrar upprörda mottagare som mot sin vilja inte kan avanmäla sig. Görs utskick utan en sådan länk inlagd lägger MailEasy automatiskt in en avanmälningslänk, oformaterad, eftersom det enligt lag måste finnas möjlighet att avanmäla sig från nyhetsbrev. Vill ni kunna formatera denna länk som ni själva önskar rekommenderar vi er alltså att länka passande text/bild till: @@unsubscribe. Märk väl att inget http://-prefix ska anges på avanmälningslänken då detta är en intern tagg i systemet.

En länk för webbversion av brevet kan vara en god idé att infoga med tanke på att vissa sitter med e-postklienter som inte kan visa HTML-kodade brev korrekt. Genom att klicka på en sådan länk öppnas då istället ett webbläsarfönster hos mottagaren där nyhetsbrevet visas. För denna funktion länkar ni texten/bilden till: @@page. Märk väl att inget http://-prefix ska anges på avanmälningslänken då detta är en intern tagg i systemet.

Testskicka
Glöm heller aldrig bort att testskicka er nya mall till olika e-postklienter. En riktlinje är att åtminstone skicka testutskicken till en fast klient (så som Microsoft Outlook/Mac Mail) och till en webbklient (så som Gmail/Hotmail) för att se om layouten skiljer sig åt.

I nästa inlägg fokuserar vi på vad som bör undvikas i er design på grund av begränsningar i e-postklienter.

Nå ut med ert budskap – använd en preheader

maj 26, 2010 - 

Ett problem för många av våra kunder är faktumet att de flesta e-postklienter har som standard att blockera bilder i inkommande brev. Att i denna situation använda sig av en preheader ger mottagaren information om brevets innehåll redan innan de valt att visa medföljande bilder, till och med innan de valt att öppna brevet i inkorgen.

Vad är då en preheader?
Precis som ordet antyder är det någonting som läggs in allra längst upp i ert nyhetsbrev, ovan sidhuvudet. Vanligtvis ligger där en informativ text om att brevet också går att läsa i webbläsaren. Innan denna text bör alltså en preheader ligga.

Texten i en preheader ska kort och koncist sammanfatta brevets innehåll/tema. Är det exempelvis en frisörkedja som vill informera sina kunder om att det denna vecka är rabatt på klippning + slingor kan preheadern lyda: ”Vi ger er halva priset på klipp+sling denna vecka.”

Var syns då denna preheader?
I e-postklienter så som Gmail och Hotmail syns som vanligt först avsändaren ”MailEasy AB”, sedan självfallet ämnet ”Att skapa en subdomän”. Direkt efter detta ämne följer då preheadern som kan informera om att brevet innehåller fem korta punkter om hur kunderna går tillväga.

All denna information innan brevet ens öppnats. Är då brevet, som i många fall, uppbyggt av mestadels bilder kan ni själva tänka er hur mycket en preheader ger gällande information. Brevet behöver inte öppnas, bilderna måste inte visas – ändå vet mottagaren vad huvudbudskapet är.

Det kan vara en smart idé att låta er preheader säga detsamma som huvudrubriken i er bildlayout – chansen att mottagarna väljer att manuellt ladda hem bilderna ökar om ämnet tilltalar dem, det är också först då ni får värdefull statistik att följa upp.

Preheaders är ett kraftfullt och enkelt hjälpmedel för tydligare och enklare e-postmarknadsföring – glöm dock inte att det är på innehållet i nyhetsbrevet fokus ska ligga. Vi rekommenderar er heller inte att utan förbehåll bygga upp era nyhetsbrev endast av bilder. Ett nyhetsbrev uppbyggt i harmoni av bilder som komplement till en väl disponerad och informativ text är att föredra. Ta dock gärna hjälp av en preheader om en bildlayout är nödvändig eller som komplement till ett väl utformat nyhetsbrev.

Vi på MailEasy support hjälper er gärna att komma igång med att använda preheader. Ni når oss på support@maileasy.se.

Lycka till med era framtida preheaders!